www.falura.hu


KAPCSOLD BE A HANGSZOROT KAPCSOLD BE A HANGSZÓRÓT ! Flash(swf) hiányában: mp3 letöltés


MAGYARORSZÁG gyarmatosítása folyamatban van. Ha MOST AZONNAL megértjük a módszereket, a termõföldet meg tudjuk tartani ! Ez nagyon fontos !
A dezinformációs média harsogja: "szabadok vagyunk". Ismerjük meg a modern gyarmatosítás módszereit, és aztán döntsük el magunk !
A modern gyarmatosításnál a gazdasági, és ezáltal a politikai hatalmat úgy kell átvenni, hogy az igazi tulajdonos a gazdasági fölényével diktálhassa a piaci és törvényi feltételeket. Ezáltal szinte leválthatlan. A gyarmatosított csak késõn veszi észre, mennyire kiszolgáltatottá vált a teljes gazdaság és társadalom. Senki sem reménytelenebbül rabszolga, mint aki tévesen hiszi, hogy szabad (Goethe)
A modern gyarmatosítás során a tövényekbe bele kell írni:
  1. az állami pénzt túlnyomórészt a magánbankok teremtik
  2. az adót viszont fizessék a kicsik. Trükkös, nemzetközi tranzakciók, általában "veszteséges" (== a haszon másnál jelentkezik) befektetések ill. offshore adóelkerülés
  3. cégben tulajdonosa lehet cég: ezáltal egy átláthatatlan piramis mögé lehet bújni, a felelõsséget a társasági törvény korlátozza
  4. a törvények legyenek átláthatatlanok
A 2-4) -hez nem kell nagy megfigyelõ-tehetség. Az 1) viszont a legnagyobb és legfontosabb trükk. Errõl a dezinformációs médiában SOHA nem esik szó. Ha egy médium ezzel nem foglalkozik, az vagy teljesen dilettáns, vagy kontrollált, dezinformációs. Egyik esetben sem alkalmas a tájékoztatásra a politika/gazdaság témában. Sajnos a média túlnyomó része ilyen (a nagyok 100%-ban). Csak pár weblap és baráti kör tárgyalja ezeket, finanszírozás helyett ellehetetlenítéssel szembenézve. Az emberek 99.99%-ban olyan TV/rádió/újsággal találkoznak, ami megtéveszti õket 1)-el kapcsolatban.

A média a következõket közvetíti (mármint a 2-4-el kapcsolatban, mivel az 1) téma számukra NEM LÉTEZIK !):

Nem gondoljuk, hogy a szerkesztõk szándékosan vezetik félre azokat, akiket tájékoztatniuk kellene. De csak olyanok kapnak munkát, akik 1-4)-et nem támadják, nem elemzik, nem is nagyon értik, de legjobb, ha nem is tudnak róla.

Nem a valóságból és a törvények lényegének megértésébõl indulnak ki, hanem abból, hogy "ilyesmi biztos nem lehet, mert az már majdnem összeesküvés, ami nem lehet". Fizetett alkalmazottként nem mondhatnak ellent a munkáltatójuknak. Illetve, legalábbis ha 1)-et elemzik, karrierjük során csak egyszer.
Egyébként forrásaik belterjesek, lényegében elhiszik a saját propagandájukat (persze mindegyik a másét, ami azonos alapelvek szerint készül). Ha ezt megfizetik, miért ne ?

Hogy kell érteni 1)-et ? Szó szerint. Az állami pénz túlnyomó részét a magántulajdonú kereskedelmi bankok teremtik, számlapénz formájában, a hitelezéseik során. A magyar forint 93%-át, az EUR 95%-át, a GBP 97%-át az USD 100% -át. USA-ban a központi bank is magánbankok hasznára bocsátja ki a dollárt. Így már éthetõ, hogyan adósodott el az USA állam. Az USD-t nem az USA állam bocsátotta ki, ami az egész világtól hatalmas lopást jelentett.
De a pénz multiplikátor miatt az adósságot visszafizetni a bankok felé teljesen lehetetlen: elfogyna a pénz a gazdaságból ! Ez a hitelkényszer oka (ami összgazdasági szinten nem önkéntes, hanem szó szerint kényszer), nem pedig az, hogy keveset termelünk.
Korábban a nép vagyonát rendõrállami módszerekkel elvették. Majd az állam, ami kezelõje volt ennek a vagyonnak, elherdálta. Gyurcsány Ferenc szavaival "játékpénzért" eladták a nemzeti termelõ vagyon 90%-át. Igaza van, kb 140 Mrd USD helyett 20 Mrd USD-ért.

Már csak a termõföld maradt meg: az EU-ba lépésünk egyik kulcseredménye, hogy hamarosan azt is elveszítjük. 1 évónk maradt, hogy megértsük a gyarmatosítást, és cselekedjünk !

EU-s "támogatásokkal", szocialista tervgazdasággal (csak most kvótának hívják) szétrombolták a magyar mezogazdaságot. Azért fizetni adónkból, hogy ne termeljen cukorrépát, és a cukoriparunk leépüljön ?!?! 11 cukorgyárból 1 maradt. Almafák tömeges kivágásáért ? Ezt azért csinálták, hogy a föld értéke alacsony legyen, amikor (már nem sokat kell aludni) bagóért megveszik. A vidék szétverésével (ami az EU-nál régebbi folyamat) a városi ingatlanok értékelõdtek fel.
Mindketto hazudik, teccikerteni ?
Ne felejtsük el: a Föld népességnövekedésével 20-30 év múlva súlyos energia és élelmezési válság lesz. A jármûvekbe egyre több alkoholt és növényi olajat használunk. Ha az anti-atom lobbi elég erõs lesz, a fûtéshez egyre több fát és energiafüvet (ez mind földterületet igényel). Akinek földje nincs, rabszolgája lesz annak, akinek van
Az állampapírok pénzként használata (lásd allampapir): helyett/mellett a földtulajdonnal rendelkezõ termelõ gazdaságokat kell értéknek tekintenünk (ha úgy tetszik, modern tsz-rt), felértékelnünk és megõriznünk. Ha ezt nem tesszük meg 1 év alatt, akkor a játéknak vége: Magyarország 100% gyarmat lesz.

www.falura.hu (Fooldal)