www.falura.hu - a magánbanki pénzteremtés eladósítja a világot


Ha a magánbankok a hitelezések során pénzt teremtenek, miért nem szalad el az infláció ? Mert a bank a hiteltörlesztés során az eredetileg teremtett pénzt megszünteti. A végeredmény nem feltétlenül magas infláció, hanem óriási, összgazdasági szinten visszafizethetetlen adósság a magánbankok felé. Az adósság a magánbankok felé nagyobb, mint a teremtett pénzmennyiség: hogyan csinálják, pontokba szedve
A VILÁG LEGNAGYOBB TITKA
Összgazdasági szinten kell nézni, de az érthetőség kedvéért kis számokat használunk:
Az adósság egy bank felé $3000, az adósság után hitelkamatot szed. A bank kb. $500 lekötött betét után fizet betéti kamatot. További $500 látraszóló betét után jelképes (pl. 0.1%) kamatot fizet. Vagyis $1000, a bank által teremtett, még a gazdaságban levő pénzhez tartozik átlagosan kb. $3000 adósság a bank felé. Ezt a pénzteremtési (és hiteltörlesztéskori pénzmegszüntetési) mechanizmus miatt tudják elérni. Az, hogy a bank csak közvetít, és az ügyfelei lényegében egymásnak tartoznak, nem igaz, tévhit. Az adósság kb. 20%-a (lásd a lekötött betétek kis ellipszisét) tényleg ilyen kölcsönközvetítés, de ez csak az emberek félrevezetésére jó: a rendszer alapvetően nem ilyen. A pénz túlnyomó részét a magánbankrendszer teremti: a kölcsönközvetítéshez pénzteremtésre nem lenne szükség. A $3000-$500 után szedett kamat a gazdaság legjelentősebb hatása, kb. az össztermék 20-25%-a, ami a világ vagyonának koncentrálásának első számú eszköze. Az egész gazdaság visszafizethetetlenül eladósodik úgy, hogy cserébe csak olyan közvetítő jeleket kap, amiket a központi bank 0 költségen megteremthetett volna.

Nem a megoldás a nehéz. A nehéz az, hogy az emberek a megfelelő kérdéseket feltegyék a közgazdászoknak (és ezáltal rájöjjenek, miért nem értették eddig: vagy másként megkeressék a választ), átgondolják és megértsék, milyen módon keletkezett a visszafizethetetlen adósság. Miközben az üzemeltetőknek nagy befolyásuk van a piacokra, kormányokra, médiára, hogy alapvetően a megtévesztés módszerével, esetenként korrupcióval, megfélemlítéssel, zsarolással, stb... kényszerpályára tereljék és a vagyont a saját irányításuk alatt koncentráló rendszert fenntartsák. Egyre többen felismerik a problémát, és a technika - a történelem során először - jó megoldási lehetőségeket nyújt. Csak a fejlettebb pénzkezelési és tájékozódási módszerek terén el kell érni a kritikus tömeget, hogy a társadalom immunitást fejlesszen ki a manipuláció ellen, és megtanulja az érdekérvényesítést.
www.falura.hu