Összeesküvés ... fikció vagy hatékony módszer ?
KAPCSOLD BE A HANGSZOROT KAPCSOLD BE A HANGSZÓRÓT és klikkelj a ...mp3 filenévre ! Flash(swf) hiányában: mp3 letöltés


Összeesküvés : emberek egy csoportja adott cél érdekében úgy cselekszik, hogy tevékenységük célját, lényegét nem hozzák nyilvánosságra, vagy annak tekintetében a nyilvánosságot félrevezetik.
Egyedül az a kérdés, hogy mindenki minden célirányos csoporttevékenységérõl értesül a nyilvánosság (akkor ez nem összeesküvés: pl. a Fradi eldönti, hogy sokat edz és megnyeri a bajnokságot), vagy a nyilvánosság nagy része nem értesül róla.
Mire jó egy összeesküvés ???
Értelmes emberek gyakran felhoznak összeesküvéselméleteket, és megmutatják, hogy az nem is összeesküvés. Aztán levonják a következtetést, hogy akkor egyáltalán nincs is összeesküvés. Ez TELJESEN ÉRTELMETLEN !!! A média áldásos tevékenységének köszönhetõen ez tényleg divat lett, megfigyelhetjük, amint egymásnak gratulálnak, hogy megint milyen okosan megmutatták az összeesküvéselméletek értelmetlenségét. HOLOTT hiába mutatnak százezer példát, ahol nincs összeesküvés, abból NEM KÖVETKEZIK, hogy egyáltalán nincs. Azt, hogy valami nem létezik, általában nagyon nehéz bizonyítani. El kellene ezen gondolkodni:
Akkor tegyünk pontot a vitára, és mutassuk meg egy igen jelentõs összesküvés eredményét: könnyû dolgunk van, csak el kell olvasni a törvényt. A törvényt 1913 december 23-án, a karácsonyi szünetben fogadtatták el: A törvény arról szól, hogy az USA-ban magánbankok kartellje végzi a központi banki tevékenységet: pénzt (USA dollárt) bocsát ki (amit az egész világ használ, nem csak az USA), amiért értékeket vásárol ( "Open Market Operations" ). Gyakran államkötvényeket vásárol: az USA állama törvényszerûen eladósodott ezen bankok felé (a tévhitek eloszlatása végett: már akkor, amikor az USA exporttöbbletes volt, és a kínai gazdaság még nem volt jelentõs.)
The Money Masters I-II film ennek történelmi hátterérõl szól. Ingyen megrendelhetõ itt
természetesen ezer helyen utánanézhetünk a részleteknek. Nem titok, csak éppen az iskolában nem tanítják meg a lényeget történelembõl, és a TV-ben sem.
A történelmet a hatalom megkaparintására és kiterjesztésére irányuló erõfeszítések alakították. Az 1700-as évek óta ennek módja a pénz forgalomba hozásának átjátszása magánbankoknak, és a termelõ vagyon megkaparintása, koncentrálása igen kevés kézben. Ennek meghonosítása újabb és újabb országokban. Soha sehol nem kérdezték meg a népet, hogy akarnak-e olyan pénzrendszert, ahol örökké fizetniük kell a visszafizethetetlen adósság kamatait a bankárok felé ahhoz, hogy egyáltalán legyen pénz a gazdaságban. Ennek a bevezetése a megtévesztés (média-felvásárlás és manipuláció) és korrupció eszközeivel történt. A film, bár más országokra is kitér, alapvetõen az USA gyarmatosítását mutatja be: azt a küzdelmet, aminek végén a legvagyonosabb bankároknak sikerült megalapítaniuk a magánbanki kartellt, a Federal Reserve System-et, az USA magánhaszonra dolgozó, az USA-t és a világot eladósító USA központi bankot.
Más összeesküvések
Azért érdemes az ismerkedést a magánbanki kartellel, az USA központi bankjával kezdeni, mert nem kell hozzá zseninek lenni, hogy lássa az ember az átverést.
Nem kérdés, hogy sikerült pár nagy összeesküvés: A magánbankkartell USA központi bank, az egész világot eladósító pénzteremtõ magánbankrendszer, és a nyilvánosság megtévesztése ebben a témában (a jelent és a történelmi szerepét tekintve is).
Hiába tudunk mutatni ezer esetet, amikor nincs összeesküvés, a bankrendszer (és a modern politikai hatalom architektúrája) esetében a túlbonyolított, erkölcstelen, az egész gazdaságot a pénzt forgalomba hozó magánbankok felé eladósító rendszer létrehozása nem megalapozatlan összeesküvés-elmélet, hanem összeesküvés ténye. Nincs értelme feltenni azt a kérdést, hogy meg lehetett-e csinálni: az eredménye alapján tény, hogy igen. Azt kell feltenni, hogy HOGYAN csinálták. És mit lehet tenni, hogyan kell a törvényeket megváltoztatni, hogy stabilabb, emberibb világunk legyen.
Kizárólag a gyengébbek kedvéért érdemes kiemelni: ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden összeesküvés-elmélet megalapozott. Ezrével lehet találni vagy kitalálni cáfolható összeesküvéselméleteket. Meg is teszik, sikeresen elérve azt, hogy sokan alapból elutasítsanak MINDENT, ami összeesküvésre hasonlít. Legalábbis akik nem fogják fel, hogy ezer összeesküvéselmélet cáfolata nem bizonyítja egyéb összeesküvéselméletek megalapozatlanságát.

Nem is értelmi/logikai síkon folyik ez a gondolatháború, hanem csak a tömegtájékoztatás az ismétlés erejével terjeszti azt a sémát, hogy mindenki elmebuggyant, aki egyáltalán leáll vizsgálni valamit, amiben a nyilvánosság megtévesztése eszköz adott cél elérése érdekében (vagyis formailag összeesküvés).
www.falura.hu